Lifestyle, Society

Kessington Adebutu Now ‘Bobasulu Of Ondo Kingdom’

dsc_0426

dsc_0445

dsc_0384

dsc_0253

dsc_0258

dsc_0263

dsc_0271

dsc_0291

dsc_0312

dsc_0333

dsc_0417

dsc_0435

READ  Sultan Of Sokoto’s Shocker